3 673

Hybrid čerešní a čerešní „Vynikajúca Venyaminova“

Záhrada

Kvety

Zvieratá